Breadcrubs
موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس قوامین در نظر دارد بخشی از اماکن تجاری و ورزشی خود را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط بصورت اجاره واگذار نماید.

موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس قوامین در نظر دارد تعدادی از اماکن  ورزشی و تجاری تحت پوشش خود را با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق مقررات مربوطه وبا شرایط اختصاصی بصورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را  دانلود نموده و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود فایل اسناد مزایده  کلیک نمایید

برای دانلود فایل جدول شماره 1  کلیک نمایید

بالا