Breadcrubs
موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس در نظر دارد برج خنک کننده خود را از طریق مناقصه خرید، تهیه و نصب نماید.

موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس در نظر دارد نسبت به خرید،تعویض و نصب  یک دستگاه برج خنک کننده 250 تن خود را از طریق مناقصه محدود و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با جدول مشخصات فنی (پیوست) از تولیدکنندگان واجد شرایط و دارای صلاحیت خریداری نماید . لذا از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید تا در صورت تمایل  جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را  دانلود نموده و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود فایل اسناد مناقصه  کلیک نمایید

برای دانلود فایل جدول پیشنهاد قیمت  کلیک نمایید

برای دانلود فایل جدول مشخصات فنی برج  خنک کننده  کلیک نمایید

بالا