Breadcrubs
موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس درنظر دارد جهت برگزاری تمرین و مسابقات فوتبال تیم های پایه خود زمین چمن مصنوعی استاندارد را اجاره نماید.

موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس درنظر دارد جهت برگزاری تمرین و مسابقات فوتبال تیم های پایه خود زمین چمن مصنوعی استاندارد را از طریق مناقصه مطابق مقررات مربوطه و با شرایط اختصاصی اجاره نماید.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را  دانلود نموده و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود فایل اسناد مناقصه  کلیک نمایید

برای دانلود فایل جدول پیشنهاد قیمت  کلیک نمایید

بالا