Breadcrubs
موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس در نظر دارد رمین چمن مور نیاز تیم های پایه خود را از طریق مناقصه اجاره نماید.

 موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس درنظر دارد دارد جهت برگزاری تمرین و مسابقات فوتبال تیم های پایه خود را  مطابق مقررات مربوطه و با شرایط اختصاصی از طریق مناقصه از اشخاص حقیقی یا حقوقی  اجاره نماید.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را  دانلود نموده و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود فایل اسناد مناقصه  کلیک نمایید

برای دانلود فایل جدول پیشنهاد قیمت  کلیک نمایید

بالا