Breadcrubs

ثبت نام کلاس ها

شهریه های کلاس های آموزشی سال 1401:

هزینه ثبت نام مدارس فوتبال برای ترم پاییز 1,600,000 تومان.

هزینه ثبت نام آکادمی بسکتبال برای ترم پاییز 1,600,000 تومان.

هزینه ثبت نام مدارس والیبال برای ترم پاییز 1,600,000 تومان.

هزینه ثبت نام مدارس والیبال و بسکتبال دختران برای ترم پاییز 1,600,000 تومان

 

 برنامه آموزشی ترم  پاییز 1401:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا