Breadcrubs
موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس در نظر دارد بذر چمن طبیعی استادیوم فوتبال خود را از طریق مناقصه خریداری نماید.

 موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس درنظر دار د بذر چمن طبیعی استادیوم فوتبال خود را با شرایط مندرج در اسناد مناقصه و مطابق مقررات مربوطه و با شرایط اختصاصی از طریق مناقصه از اشخاص حقیقی و حقوقی  خریداری نماید.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را  دانلود نموده و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود فایل اسناد مناقصه  کلیک نمایید

برای دانلود فایل جدول پیشنهاد قیمت  کلیک نمایید

بالا