Breadcrubs
موسسه فرهنگی ورزشی پاس در نظر دارد امتیاز تیم فوتبال رده نوجوانان دسته دوم خودرا از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس در نظر دارد امتیاز تیم فوتبال رده نوجوانان دسته دوم خودرا با شرایط ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی و با شرایط مطروحه  با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق مقررات مربوطه و با شرایط اختصاصی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را  دانلود نموده و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود فایل اسناد مزایده  کلیک نمایید

برای دانلود فایل جدول پیشنهاد قیمت  کلیک نمایید

بالا