Breadcrubs
دو و میدانی کاران دختر پاس در اولین دوره مسابقات قهرمانی استان تهران در سال 1400 موفق به کسب 7 مدال شدند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه پاس، اولین دوره مسابقات قهرمانی استان تهران رده خردسالان و نونهالان در سال  1400 بمنظور ایجاد شور و نشاط و همچنین شناخت استعداد ها و پایش آنان از رده های سنی پایین با حضور بیش از 150 شرکت کننده و در ماده های 60 متر، 150 متر، 600 متر، پرتاب توپ و پرش جفت برگزار شد که در تیم اعزامی از باشگاه پاس موفق به کسب 7 مدال شد.

آوین میرنژاد در ماده 60 متر مقام دوم و در 150 متر مقام سوم را بدست آورد.

مهرکامه کیهانی در ماده های 150 متر، 600 متر و پرتاب توپ مقام دوم را از آن خود کرد.

آنیسا آخوندی نیز در 600 متر و پرتاب توپ مقام سوم را کسب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا