Breadcrubs
ابر مرد آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان، دار فانی را وداع گفت. موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس قوامین این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان و آحاد مردم ایران تسلیت عرض می نماید.

می موید به تلخی و به زاری می گرید هر که در آیینه ی آوازش از خویش رمیده و در عشق آرمیده باشد. خنیاگر وطن، تن به خاک وطن و جان به جان جهان سپرد. کیمیاگری که به گوهر هنر، شریک دردها و درودهای روزگار خویش بود و به اعجاز آواز، ناب ترینِ نیایش ها را سرود و بی نقاب ترینِ انسان ها را ستود. اگر چه بالای آن سرو به سعی مرگ خم آورده است اما به حُسن خداداد خویش و به مهر ماندگار مردم، آن جانِ جویا جاودانه است و به صاحبدلی، صدایش نوشداری آشفتگی ها و سرگشتگی ها باقی خواهد ماند.

خسروی آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان، در بیمارستان جم دار فانی را وداع گفت. موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس قوامین این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان و آحاد مردم ایران تسلیت عرض می نماید.
روحش شاد و یادش گرامی

بالا