Breadcrubs
سید حمیدرضا آباقی که فصل موفقی را جوانان پاس سپری کرده بود، برای فصل جاری نیز با پاس تمدید کرد.

سید حمیدرضا آباقی که فصل موفقی را جوانان پاس سپری کرده بود، برای فصل جاری نیز با پاس تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی پاس قوامین ، این باشگاه در راستای تدبیر حفظ مربیان موفق خود امسال نیز برای ششمین سال متوالی با سید حمیدرضا آباقی تمدید کرد تا هدایت جوانان لیگ برتر پاس را برعهده بگیرد.

بالا