Breadcrubs
موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس در نظر دارد چمن مصنوعی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری نماید.

 موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس درنظر دارد چمن مصنوعی مورد نیاز خود را  مطابق مقررات مربوطه و با شرایط اختصاصی از طریق مناقصه از اشخاص حقیقی یا حقوقی  خریداری نماید.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را  دانلود نموده و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود فایل اسناد مناقصه  کلیک نمایید

برای دانلود فایل جدول پیشنهاد قیمت  کلیک نمایید

 

 

بالا