Breadcrubs
اعضاء آکادمی های ورزشی پاس می توانند برای ترم پاییز از تخفیف ویژه استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه پاس، به جهت رفاه حال مشتریان و انگیزه مضاعف برای ورزشکاران و خانواده های محترم ایشان، کلیه اعضاء باشگاه پاس و ورزشکاران عضو آکادمی های ورزشی این باشگاه، در صورت ثبت نام تا 24 شهریور برای حضور در ترم پاییز می توانند از 2،000،000 ریال تخفیف وِیژه  استفاده نمایند.
به امید دیدار شما در ترم پاییز

بالا