Breadcrubs
دوازده فروردین، بهار انقلاب ما و روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نویدبخش تجلی حق و حاکمیت نظام اسلامی مبارک باد.

روز جمهوری اسلامی، نویدبخش رهایی کبوتران سپید بال آزادی بر فراز آسمان آبی یکدلی و اتحاد ایرانی است.

شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان شادمانه جشن می گیریم و جاده های آفتابی استقلال را با گام هایی از جنس اراده و خودباوری می پوییم.

روز جمهوری اسلامی، روز آغاز حکومت دینی به انتخاب مردم است.

این روز، آغازی است برای اجرای فرمان های اسلامی و عمل به آن.

روز جمهوری اسلامی؛ یعنی حضور همه جانبه مردم زیر سایه اسلام.

جاده دوازده فروردین، شروع رسیدن به خوبی هاست..

بالا