متن خبر

شروع کلاس های والیبال دختران و پسران به 18 فروردین افتاد

 

به دلیل عدم اتمام بازسازی سالن چندمنظوره پاس قوامین، کلاس های برگزار شده در این سالن با یک روز تاخیر برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پاس قوامین، از آنجاییکه قرار بود که از روز پنجشنبه 17 فروردین، کلاس های والیبال پسران و دختران در سالن چندمنظوره پاس قوامین در سال جدید آغاز شود اما به دلیل کامل نشدن بازسازی، بازگشایی سالن چند منظوره با یک روز تاخیر برگزار می شود.

بنابراین نخستین روز برگزاری کلاس های والیبال پسران و دختران در مجموعه پاس قوامین، روز جمعه 18 فروردین خواهد بود.

بنابه این گزارش، به غیر از رشته های ورزشی سالنی باقی رشته های ورزشی پاس قوامین از روز دوشنبه ۱۴ فروردین شروع به فعالیت کرده اند.

�ǁ

  تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 فروردين 1396
تعداد بازدید : 658

بازگشت