ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
آدرس: تهران- شهرک اکباتان- فاز یک- خیابان مخابرات- خیابان ورزش باشگاه پاس قوامین
 
مدیر عامل :  44666624-44666625
روابط عمومی:   19- 44666618    داخلی 351

 دفتر پاسخگویی و ثبت نام:    44666620-44666621

  استخر:    44665594
 مدیریت مجموعه:    44643064

 
پست الکترونیک: info@pasg.ir     
   
   

 

 
آدرس: تهران- شهرک اکباتان- فاز یک- خیابان مخابرات- خیابان ورزش باشگاه پاس قوامین
 
مدیر عامل :  44666624-44666625
روابط عمومی:   19- 44666618    داخلی 351

 دفتر پاسخگویی و ثبت نام:    44666620-44666621

  استخر:    44665594
 مدیریت مجموعه:    44643064

 
پست الکترونیک: info@pasg.ir     
   
   

 

ارسال