متن خبر

مناقصه عمومی کاشت زمین چمن طبیعی فوتبال

 

موسسه فرهنگی ورزشی پاس قوامین در نظر دارد زمین چمن طبیعی استادیوم خود را تعویض نماید که اطلاعات و فرم های این مناقصه در زیر اراِئه می گردد.

 

�ǁ

  تاریخ انتشار : سه شنبه 25 دي 1397
تعداد بازدید : 249

بازگشت